Dzień bilansowy co to jest
Definicja Dzień bilansowy w prawie. Znaczenie jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Art. 3.

Czy przydatne?

Definicja Dzień bilansowy w prawie

Definicja z ang. balance sheet date, z niem. Bilanzstichtag.

Słownik: Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.
Art. 3 ust. 10 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Dzień bilansowy znaczenie w Słownik prawo D .