EETS (European Electronic co to jest
Definicja EETS (European Electronic Toll Service) w prawie. Znaczenie umożliwiającą użytkownikom.

Czy przydatne?

Definicja EETS (European Electronic Toll Service) w prawie

Definicja z ang. EETS (European Electronic Toll Service), z niem. EETS (European Electronic Toll Service).

Słownik EETS (EUROPEAN ELECTRONIC TOLL SERVICE):
Usługa umożliwiającą użytkownikom dróg korzystanie, w ramach jednego kontraktu z dostawcą elektronicznej usługi poboru opłat drogowych, z jednego urządzenia pokładowego do poboru myta elektronicznego na terenie państw UE, które posiadają mechanizm elektronicznego myta. EETS stanowić ma dla użytkowników dróg dodatkową (opcjonalną) usługę.
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Europejski Obszar Gospodarczy:
Wyjaśnienie Państwa UE i Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Art. 3 ust. 48 ustawy o rachunkowości eets (european electronic toll service).
Znaczenie Ewidencja Środków Trwałych:
Wyjaśnienie prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 3, przynajmniej: 1 eets (european electronic toll service).
Znaczenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy):
Wyjaśnienie handlu, w skład której wchodzi 25 krajów UE i trzy państwa EFTA - Islandia, Liechtenstein i Norwegia. W EOG obowiązują regulaminy UE o swobodnym przepływie osób, w tym o koordynacji mechanizmów eets (european electronic toll service).
Znaczenie EFTA (European Free Trade Association):
Wyjaśnienie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, w skład którego wchodzą Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Islandia, Liechtenstein i Norwegia przystąpiły do Europejskiego Obszaru Gospodarczego eets (european electronic toll service).
Znaczenie Emeryt:
Wyjaśnienie Osoba mająca ustalone prawo do emerytury - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 punkt 1 ustawy eets (european electronic toll service).

Czym jest EETS (European Electronic znaczenie w Słownik prawo E .

  • Dodano:
  • Autor: