EETS (European Electronic co to jest
Definicja EETS (European Electronic Toll Service) w prawie. Znaczenie umożliwiającą użytkownikom.

Czy przydatne?

Definicja EETS (European Electronic Toll Service) w prawie

Definicja z ang. EETS (European Electronic Toll Service), z niem. EETS (European Electronic Toll Service).

Słownik:
Usługa umożliwiającą użytkownikom dróg korzystanie, w ramach jednego kontraktu z dostawcą elektronicznej usługi poboru opłat drogowych, z jednego urządzenia pokładowego do poboru myta elektronicznego na terenie państw UE, które posiadają mechanizm elektronicznego myta. EETS stanowić ma dla użytkowników dróg dodatkową (opcjonalną) usługę.
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Czym jest EETS (European Electronic znaczenie w Słownik prawo E .