EOG (Europejski Obszar co to jest
Definicja EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) w prawie. Znaczenie handlu, w skład której wchodzi 25.

Czy przydatne?

Definicja EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) w prawie

Definicja z ang. EEA (European Economic Area), z niem. EWR (Europäischer Wirtschaftsraum).

Słownik: Strefa wolnego handlu, w skład której wchodzi 25 krajów UE i trzy państwa EFTA - Islandia, Liechtenstein i Norwegia. W EOG obowiązują regulaminy UE o swobodnym przepływie osób, w tym o koordynacji mechanizmów zabezpieczenia społecznego.

Czym jest EOG (Europejski Obszar znaczenie w Słownik prawo E .