EOG (Europejski Obszar co to jest
Definicja EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) w prawie. Znaczenie handlu, w skład której wchodzi 25.

Czy przydatne?

Definicja EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) w prawie

Definicja z ang. EEA (European Economic Area), z niem. EWR (Europäischer Wirtschaftsraum).

Słownik EOG (EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY): Strefa wolnego handlu, w skład której wchodzi 25 krajów UE i trzy państwa EFTA - Islandia, Liechtenstein i Norwegia. W EOG obowiązują regulaminy UE o swobodnym przepływie osób, w tym o koordynacji mechanizmów zabezpieczenia społecznego.

Znaczenie Emeryt:
Wyjaśnienie Osoba mająca ustalone prawo do emerytury - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 punkt 1 ustawy eog (europejski obszar gospodarczy).
Znaczenie EFTA (European Free Trade Association):
Wyjaśnienie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, w skład którego wchodzą Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Islandia, Liechtenstein i Norwegia przystąpiły do Europejskiego Obszaru Gospodarczego eog (europejski obszar gospodarczy).
Znaczenie Ekstradycja:
Wyjaśnienie kraj władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w wypadku, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o eog (europejski obszar gospodarczy).
Znaczenie EETS (European Electronic Toll Service):
Wyjaśnienie umożliwiającą użytkownikom dróg korzystanie, w ramach jednego kontraktu z dostawcą elektronicznej usługi poboru opłat drogowych, z jednego urządzenia pokładowego do poboru myta elektronicznego na eog (europejski obszar gospodarczy).
Znaczenie Eksperyment Naukowy Wyłączający Odpowiedzialność Karną:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego albo ekonomicznego, jeśli spodziewana korzyść ma ważne znaczenie poznawcze, medyczne albo eog (europejski obszar gospodarczy).

Czym jest EOG (Europejski Obszar znaczenie w Słownik prawo E .

  • Dodano:
  • Autor: