Gospodarstwo rolne co to jest
Definicja Gospodarstwo rolne w prawie. Znaczenie rolne uważane jest grunty rolne wspólnie z.

Czy przydatne?

Definicja Gospodarstwo rolne w prawie

Definicja z ang. Farm, z niem. Heimstätte.

Słownik GOSPODARSTWO ROLNE: Za gospodarstwo rolne uważane jest grunty rolne wspólnie z gruntami leśnymi, budynkami albo ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeśli stanowią albo mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, i prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - art. 55 (3) kodeksu cywilnego.

Znaczenie Gwarancja:
Wyjaśnienie kupujący dostał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej gospodarstwo rolne.
Znaczenie Grzywna:
Wyjaśnienie się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek i wysokość jednej kwoty; jeśli ustawa nie stanowi odmiennie, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Sąd może wymierzyć grzywnę gospodarstwo rolne.
Znaczenie Grupa Kapitałowa:
Wyjaśnienie Jednostka dominująca wspólnie z jednostkami zależnymi i niebędącymi spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi. Art. 3 ust. 44 ustawy o rachunkowości gospodarstwo rolne.
Znaczenie Groźba:
Wyjaśnienie oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony albo osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeśli z okoliczności wynika, iż mógł się obawiać, że gospodarstwo rolne.

Czym jest Gospodarstwo rolne znaczenie w Słownik prawo G .

  • Dodano:
  • Autor: