Leasing co to jest
Definicja Leasing w prawie. Znaczenie której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy.

Czy przydatne?

Definicja Leasing w prawie

Definicja z ang. Leasing, z niem. Leasing.

Słownik: Umową, na mocy której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe). Lesing może być finansowy i operacjny.

Leasing finansowy - element umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla Leasingobiorcy część finansowa rat leasingowych. Leasingobiorca ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu. W momencie trwania umowy pełne ryzyko dotyczące dobra, wydatki jego utrzymania i ubezpieczenia i powiązane z nim podatki i inne koszty są ponoszone poprzez Leasingobiorcę.
Leasing operacjny - element umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych, z kolei raty leasingowe stanowią wydatek uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy. Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy z możliwością wypowiedzenia tego prawa. W momencie trwania umowy zazwyczaj pełne ryzyko dotyczące dobra, wydatki jego utrzymania, napraw i ubezpieczenia i powiązane z nim podatki ponosi Udostępniający.

Czym jest Leasing znaczenie w Słownik prawo L .