Upadłość co to jest
Definicja Upadłość w prawie. Znaczenie się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art.

Czy przydatne?

Definicja Upadłość w prawie

Definicja z ang. Bankruptcy, z niem. Konkurs.

Słownik UPADŁOŚĆ: Upadłość ogłasza się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny.
Art. 10 Prawa upadlościowego
Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje umiejętność prawną, uważane jest za niewypłacalnego również wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.
Art. 11 Prawa upadlościowego.

Znaczenie Umowa Ubezpieczenia:
Wyjaśnienie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.Świadczenie upadłość.
Znaczenie Umorzenie Egzekucji Na Wniosek:
Wyjaśnienie umorzy postępowanie w całości albo części na wniosek: 1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela upadłość.
Znaczenie Umowa O Dzieło:
Wyjaśnienie dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Art. 627 kodeksu cywilnego Jeśli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób upadłość.
Znaczenie Umowa Wzajemna:
Wyjaśnienie Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, iż świadczenie jednej z nich ma być przykładem świadczenia drugiej. Art. 487 § 2 kodeksu cywilnego upadłość.
Znaczenie Umowa Najmu:
Wyjaśnienie wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.Czynsz może być oznaczony w upadłość.

Czym jest Upadłość znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: