Upadłość co to jest
Definicja Upadłość w prawie. Znaczenie się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art.

Czy przydatne?

Definicja Upadłość w prawie

Definicja z ang. Bankruptcy, z niem. Konkurs.

Słownik UPADŁOŚĆ: Upadłość ogłasza się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny.
Art. 10 Prawa upadlościowego
Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje umiejętność prawną, uważane jest za niewypłacalnego również wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.
Art. 11 Prawa upadlościowego.

Znaczenie Umowa Użyczenia:
Wyjaśnienie Poprzez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Art. 710 kodeksu cywilnego upadłość.
Znaczenie Użytkownik EETS:
Wyjaśnienie albo prawna), która zawiera umowę z dostawcą EETS w celu uzyskania dostępu do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty upadłość.
Znaczenie Utrzymanie Drogi:
Wyjaśnienie konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do powiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i pokonywanie śliskości zimowej. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach upadłość.
Znaczenie Umowa Sprzedaży:
Wyjaśnienie sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 535 kodeksu cywilnego upadłość.
Znaczenie Umowa Leasingu:
Wyjaśnienie leasingu finansujący zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach ustalonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do upadłość.

Czym jest Upadłość znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: