Upadłość co to jest
Definicja Upadłość w prawie. Znaczenie się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art.

Czy przydatne?

Definicja Upadłość w prawie

Definicja z ang. Bankruptcy, z niem. Konkurs.

Słownik UPADŁOŚĆ: Upadłość ogłasza się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny.
Art. 10 Prawa upadlościowego
Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje umiejętność prawną, uważane jest za niewypłacalnego również wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.
Art. 11 Prawa upadlościowego.

Znaczenie Utrzymanie Drogi:
Wyjaśnienie konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do powiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i pokonywanie śliskości zimowej. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach upadłość.
Znaczenie Umowa Użyczenia:
Wyjaśnienie Poprzez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Art. 710 kodeksu cywilnego upadłość.
Znaczenie Usługa:
Wyjaśnienie Czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie regulaminów o statystyce publicznej upadłość.
Znaczenie Umowa Ubezpieczenia:
Wyjaśnienie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.Świadczenie upadłość.
Znaczenie Użytkowanie Wieczyste:
Wyjaśnienie własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast i grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane upadłość.

Czym jest Upadłość znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: