Licencja (według ustawy o co to jest
Definicja Licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie. Znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie

Definicja z ang. Permission (according to the law on road transport - ed. Ed.), z niem. Genehmigung (nach dem Gesetz über den Straßenverkehr -. Ed. Ed).

Słownik LICENCJA (WEDŁUG USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM - PRZYP. RED.): Decyzja administracyjna wydana poprzez Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego
art. 4 pkt 17 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
.

Znaczenie Lądowanie Handlowe:
Wyjaśnienie Lądowanie w celu zabrania albo pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów albo poczty, przewożonych odpłatnie art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Lokal Socjalny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal nadający się do zamieszkania z racji na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Lokator:
Wyjaśnienie rozumieć najemcę lokalu albo osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Leczenie Planowane:
Wyjaśnienie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga od zainteresowanego posiadania w jednym z krajów członkowskich Wspólnoty ubezpieczenia chorobowego/zdrowotnego uprawniającego go do korzystania ze licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Lokal:
Wyjaśnienie rozumieć lokal wykorzystywany do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a również lokal będący pracownią wykorzystywaną twórcy do prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki; nie jest w licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).

Czym jest Licencja (według ustawy o znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: