Licencja (według ustawy o co to jest
Definicja Licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie. Znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie

Definicja z ang. Permission (according to the law on road transport - ed. Ed.), z niem. Genehmigung (nach dem Gesetz über den Straßenverkehr -. Ed. Ed).

Słownik: Decyzja administracyjna wydana poprzez Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego
art. 4 pkt 17 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
.

Czym jest Licencja (według ustawy o znaczenie w Słownik prawo L .