Licencja (według ustawy o co to jest
Definicja Licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie. Znaczenie.

Czy przydatne?

Definicja Licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie

Definicja z ang. Permission (according to the law on road transport - ed. Ed.), z niem. Genehmigung (nach dem Gesetz über den Straßenverkehr -. Ed. Ed).

Słownik LICENCJA (WEDŁUG USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM - PRZYP. RED.): Decyzja administracyjna wydana poprzez Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego
art. 4 pkt 17 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
.

Znaczenie Lokal Zamienny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, gdzie jest położony lokal dotychczasowy, zaopatrzony w przynajmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był zaopatrzony lokal stosowany licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Lądowisko:
Wyjaśnienie na lądzie, wodzie albo innej powierzchni w całości albo w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych, ujęty w ewidencji lądowisk art. 2 pkt 5 Ustawy z licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Lądowanie Handlowe:
Wyjaśnienie Lądowanie w celu zabrania albo pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów albo poczty, przewożonych odpłatnie art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Lot Handlowy:
Wyjaśnienie Lot związany z lądowaniem handlowym art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).
Znaczenie Lotnisko:
Wyjaśnienie na lądzie, wodzie albo innej powierzchni w całości albo w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego albo nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.).

Czym jest Licencja (według ustawy o znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: