Lokator co to jest
Definicja Lokator w prawie. Znaczenie rozumieć najemcę lokalu albo osobę używającą lokal na.

Czy przydatne?

Definicja Lokator w prawie

Definicja z ang. Tenant, z niem. Mieter.

Słownik LOKATOR: Należy poprzez to rozumieć najemcę lokalu albo osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
.

Znaczenie Lokal Socjalny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal nadający się do zamieszkania z racji na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 lokator.
Znaczenie Lot Handlowy:
Wyjaśnienie Lot związany z lądowaniem handlowym art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lokator.
Znaczenie Lokal Zamienny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, gdzie jest położony lokal dotychczasowy, zaopatrzony w przynajmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był zaopatrzony lokal stosowany lokator.
Znaczenie Lot Tranzytowy:
Wyjaśnienie Lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynający się i kończący poza jej terytorium art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lokator.
Znaczenie Lokal:
Wyjaśnienie rozumieć lokal wykorzystywany do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a również lokal będący pracownią wykorzystywaną twórcy do prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki; nie jest w lokator.

Czym jest Lokator znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: