Lokator co to jest
Definicja Lokator w prawie. Znaczenie rozumieć najemcę lokalu albo osobę używającą lokal na.

Czy przydatne?

Definicja Lokator w prawie

Definicja z ang. Tenant, z niem. Mieter.

Słownik LOKATOR: Należy poprzez to rozumieć najemcę lokalu albo osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
.

Znaczenie Lądowisko:
Wyjaśnienie na lądzie, wodzie albo innej powierzchni w całości albo w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych, ujęty w ewidencji lądowisk art. 2 pkt 5 Ustawy z lokator.
Znaczenie Lot Tranzytowy:
Wyjaśnienie Lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynający się i kończący poza jej terytorium art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lokator.
Znaczenie Leasing:
Wyjaśnienie której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe). Lesing może być finansowy i lokator.
Znaczenie Leczenie Planowane:
Wyjaśnienie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga od zainteresowanego posiadania w jednym z krajów członkowskich Wspólnoty ubezpieczenia chorobowego/zdrowotnego uprawniającego go do korzystania ze lokator.
Znaczenie Lot Długodystansowy:
Wyjaśnienie Jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godz. lotu statku powietrznego art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lokator.

Czym jest Lokator znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: