Lot handlowy co to jest
Definicja Lot handlowy w prawie. Znaczenie lądowaniem handlowym art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 lipca.

Czy przydatne?

Definicja Lot handlowy w prawie

Definicja z ang. Lot Sales, z niem. Los Verkaufs.

Słownik LOT HANDLOWY: Lot związany z lądowaniem handlowym
art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
.

Znaczenie Leasing:
Wyjaśnienie której Leasingodawca (finansujący) przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe). Lesing może być finansowy i lot handlowy.
Znaczenie Lokator:
Wyjaśnienie rozumieć najemcę lokalu albo osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie lot handlowy.
Znaczenie Lot Długodystansowy:
Wyjaśnienie Jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godz. lotu statku powietrznego art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze lot handlowy.
Znaczenie Lokal Zamienny:
Wyjaśnienie rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, gdzie jest położony lokal dotychczasowy, zaopatrzony w przynajmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był zaopatrzony lokal stosowany lot handlowy.
Znaczenie Leczenie Planowane:
Wyjaśnienie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga od zainteresowanego posiadania w jednym z krajów członkowskich Wspólnoty ubezpieczenia chorobowego/zdrowotnego uprawniającego go do korzystania ze lot handlowy.

Czym jest Lot handlowy znaczenie w Słownik prawo L .

  • Dodano:
  • Autor: