Obrona konieczna co to jest
Definicja Obrona konieczna w prawie. Znaczenie przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera.

Czy przydatne?

Definicja Obrona konieczna w prawie

Definicja z ang. right of self-defense, z niem. Recht auf Selbstverteidigung.

Słownik OBRONA KONIECZNA: Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na żadne dobro chronione prawem. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeśli przekroczenie granic obrony koniecznej było rezultatem strachu albo wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
Art. 25 kodeksu karnego
Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na żadne dobro swoje albo innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi.
Art. 423 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Oświadczenie O Przystapieniu Do Grupy:
Wyjaśnienie przystąpieniu do ekipy uprawniony powinien określić swe żądanie i wskazać okoliczności uzasadniające żądanie, a również przynależność do ekipy i przedstawić dowody. Lista osób, które przystąpiły do obrona konieczna.
Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 obrona konieczna.
Znaczenie Opłata Komornicza:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków obrona konieczna.
Znaczenie Osoba Bezdomna:
Wyjaśnienie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i obrona konieczna.
Znaczenie Obszar EETS:
Wyjaśnienie określony w dyrektywie 2004/52/WE DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych obrona konieczna.

Czym jest Obrona konieczna znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: