Obrona konieczna co to jest
Definicja Obrona konieczna w prawie. Znaczenie przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera.

Czy przydatne?

Definicja Obrona konieczna w prawie

Definicja z ang. right of self-defense, z niem. Recht auf Selbstverteidigung.

Słownik OBRONA KONIECZNA: Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na żadne dobro chronione prawem. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeśli przekroczenie granic obrony koniecznej było rezultatem strachu albo wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
Art. 25 kodeksu karnego
Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na żadne dobro swoje albo innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi.
Art. 423 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Osoba Samotnie Gospodarująca:
Wyjaśnienie Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej obrona konieczna.
Znaczenie Opłata Komornicza:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków obrona konieczna.
Znaczenie Opodatkowanie Dochodów Małoletnich Dzieci:
Wyjaśnienie dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z elementów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej obrona konieczna.
Znaczenie Opłata Tymczasowa W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie ustala się w granicach od 30 złotych do 1 000 złotych, a w kwestiach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10 000 złotych art. 15 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w kwestiach obrona konieczna.
Znaczenie Orzeczenie Sądu Zastępujące Oświadczenie Woli:
Wyjaśnienie Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające wymóg danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Art. 64 kodeksu cywilnego obrona konieczna.

Czym jest Obrona konieczna znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: