Obrona konieczna co to jest
Definicja Obrona konieczna w prawie. Znaczenie przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera.

Czy przydatne?

Definicja Obrona konieczna w prawie

Definicja z ang. right of self-defense, z niem. Recht auf Selbstverteidigung.

Słownik: Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na żadne dobro chronione prawem. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeśli przekroczenie granic obrony koniecznej było rezultatem strachu albo wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
Art. 25 kodeksu karnego
Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na żadne dobro swoje albo innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi.
Art. 423 kodeksu cywilnego.

Czym jest Obrona konieczna znaczenie w Słownik prawo O .