Obszar oddziaływania obiektu co to jest
Definicja Obszar oddziaływania obiektu w prawie. Znaczenie otoczeniu obiektu budowlanego na.

Czy przydatne?

Definicja Obszar oddziaływania obiektu w prawie

Definicja z ang. The impact area of ​​the object, z niem. Die Aufprallfläche des Objekts.

Słownik OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU: Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Odstępne:
Wyjaśnienie zastrzeżone, iż jednej albo obu stronom wolno od umowy odstąpić za opłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone równocześnie z opłatą obszar oddziaływania obiektu.
Znaczenie Opłata Roczna:
Wyjaśnienie to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze albo nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna żyta albo w m3 drewna, uiszczaną: w obszar oddziaływania obiektu.
Znaczenie Organ Koncesyjny:
Wyjaśnienie Organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji. Art. 5 punkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obszar oddziaływania obiektu.
Znaczenie Obrót Zorganizowany:
Wyjaśnienie wartościowymi albo innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; Art. 3 punkt 9 ustawy o obrocie obszar oddziaływania obiektu.
Znaczenie Obiekt Liniowy:
Wyjaśnienie którego charakterystycznym wyznacznikiem jest długość, zwłaszcza droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia obszar oddziaływania obiektu.

Czym jest Obszar oddziaływania obiektu znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: