Obszar oddziaływania obiektu co to jest
Definicja Obszar oddziaływania obiektu w prawie. Znaczenie otoczeniu obiektu budowlanego na.

Czy przydatne?

Definicja Obszar oddziaływania obiektu w prawie

Definicja z ang. The impact area of ​​the object, z niem. Die Aufprallfläche des Objekts.

Słownik OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU: Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Oferta Złożona W Postaci Elektronicznej:
Wyjaśnienie formie elektronicznej wiąże składającego, jeśli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Przedsiębiorca składający ofertę w formie elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy obszar oddziaływania obiektu.
Znaczenie Obszar Celny Wspólnoty:
Wyjaśnienie terytorium Królestwa Belgii obszar oddziaływania obiektu.
Znaczenie Odpowiedzialność Odszkodowawcza:
Wyjaśnienie Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 415 kodeksu cywilnego obszar oddziaływania obiektu.
Znaczenie Obiekt Liniowy:
Wyjaśnienie którego charakterystycznym wyznacznikiem jest długość, zwłaszcza droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia obszar oddziaływania obiektu.
Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 obszar oddziaływania obiektu.

Czym jest Obszar oddziaływania obiektu znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: