Odsetki co to jest
Definicja Odsetki w prawie. Znaczenie pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności.

Czy przydatne?

Definicja Odsetki w prawie

Definicja z ang. Interest, z niem. Interesse.

Słownik: Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej lub z ustawy, z orzeczenia sądu albo z decyzji innego właściwego organu. Jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Max. wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w relacji rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki max.).
Jeśli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek max., należą się odsetki max.. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać regulaminów o odsetkach max., również w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się regulaminy ustawy.
Art. 359 kodeksu cywilnego.

Czym jest Odsetki znaczenie w Słownik prawo O .