Odsetki co to jest
Definicja Odsetki w prawie. Znaczenie pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności.

Czy przydatne?

Definicja Odsetki w prawie

Definicja z ang. Interest, z niem. Interesse.

Słownik ODSETKI: Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej lub z ustawy, z orzeczenia sądu albo z decyzji innego właściwego organu. Jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Max. wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w relacji rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki max.).
Jeśli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek max., należą się odsetki max.. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać regulaminów o odsetkach max., również w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się regulaminy ustawy.
Art. 359 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Oferta:
Wyjaśnienie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli ustala ważne postanowienia tej umowy. jeśli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta odsetki.
Znaczenie Orzeczenie Sądu Zastępujące Oświadczenie Woli:
Wyjaśnienie Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające wymóg danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Art. 64 kodeksu cywilnego odsetki.
Znaczenie Określanie Wartości Nieruchomości:
Wyjaśnienie Określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości art. 4 pkt 6a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami odsetki.
Znaczenie Opodatkowanie Dochodów Małoletnich Dzieci:
Wyjaśnienie dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z elementów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej odsetki.
Znaczenie Odpowiedzialność Odszkodowawcza:
Wyjaśnienie Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 415 kodeksu cywilnego odsetki.

Czym jest Odsetki znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: