Opłata roczna co to jest
Definicja Opłata roczna w prawie. Znaczenie to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele.

Czy przydatne?

Definicja Opłata roczna w prawie

Definicja z ang. annual fee, z niem. Jahresgebühr.

Słownik: Rozumie się poprzez to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze albo nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 % należności wyrażonej w tonach ziarna żyta albo w m3 drewna, uiszczaną: w przypadku trwałego wyłączenia - poprzez lat 10, a w razie nietrwałego wyłączenia - poprzez moment tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż poprzez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji - art. 4 punkt 13 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Czym jest Opłata roczna znaczenie w Słownik prawo O .