Organy celne co to jest
Definicja Organy celne w prawie. Znaczenie pomiędzy innymi, do stosowania regulaminów prawa celnego.

Czy przydatne?

Definicja Organy celne w prawie

Definicja z ang. The customs authorities, z niem. Die Zollbehörden.

Słownik: Organy uprawnione, pomiędzy innymi, do stosowania regulaminów prawa celnego
Art. 4 pkt 3 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Czym jest Organy celne znaczenie w Słownik prawo O .