Orzeczenie sądu zastępujące co to jest
Definicja Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli w prawie. Znaczenie orzeczenie sądu.

Czy przydatne?

Definicja Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli w prawie

Definicja z ang. The decision of the court to replace the declaration of will, z niem. Die Entscheidung des Gerichts, die Willenserklärung zu ersetzen.

Słownik ORZECZENIE SĄDU ZASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIE WOLI: Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające wymóg danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.
Art. 64 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Obszar Wiejski:
Wyjaśnienie są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Zatem orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli.
Znaczenie Organ Podatkowy:
Wyjaśnienie stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - jako organ pierwszej orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli.
Znaczenie Opłaty Niezależne Od Właściciela:
Wyjaśnienie rozumieć koszty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody i odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli.
Znaczenie Osoba Bezdomna:
Wyjaśnienie niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu regulaminów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu regulaminów o ewidencji ludności i orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli.
Znaczenie Organy Jednostek Samorządu Terytorialnego:
Wyjaśnienie powiatu, województwa, związków gmin, związków pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli.

Czym jest Orzeczenie sądu zastępujące znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: