Orzeczenie sądu zastępujące co to jest
Definicja Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli w prawie. Znaczenie orzeczenie sądu.

Czy przydatne?

Definicja Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli w prawie

Definicja z ang. The decision of the court to replace the declaration of will, z niem. Die Entscheidung des Gerichts, die Willenserklärung zu ersetzen.

Słownik: Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające wymóg danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.
Art. 64 kodeksu cywilnego.

Czym jest Orzeczenie sądu zastępujące znaczenie w Słownik prawo O .