Podatek co to jest
Definicja Podatek w prawie. Znaczenie publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne.

Czy przydatne?

Definicja Podatek w prawie

Definicja z ang. Tax, z niem. Steuer.

Słownik PODATEK: Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Prekluzja Dowodowa W Sprawie Gospodarczej:
Wyjaśnienie jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie pod rygorem straty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba iż wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było możliwe lub iż podatek.
Znaczenie Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego art. 4 pkt 15 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym podatek.
Znaczenie Pełnomocnik Grupy:
Wyjaśnienie procesowym w postępowaniu grupowym może być jedynie adwokat albo radca prawny. W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda poprzez adwokata albo radcę prawnego, chyba iż przyczyna jest podatek.
Znaczenie Produkt Niebezpieczny:
Wyjaśnienie wytwór nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy wytwór jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a podatek.
Znaczenie Przedstawienie Towarów Organom Celnym:
Wyjaśnienie organów celnych, w wymaganej formie, o dostarczeniu towarów do urzędu celnego lub do innego miejsca wyznaczonego albo uznanego poprzez organy celne Art. 4 pkt 19 Rozporządzenia Porady (EWG) NR podatek.

Czym jest Podatek znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: