Podatek co to jest
Definicja Podatek w prawie. Znaczenie publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne.

Czy przydatne?

Definicja Podatek w prawie

Definicja z ang. Tax, z niem. Steuer.

Słownik PODATEK: Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Pozwolenie Na Budowę:
Wyjaśnienie administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy albo wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane podatek.
Znaczenie Pełnomocnik Procesowy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie być adwokat albo radca prawny, a w kwestiach własności przemysłowej również rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd dorobkiem albo interesami strony i osoba pozostająca ze stroną w podatek.
Znaczenie Prawo Do Akcji:
Wyjaśnienie z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji firmy publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą podatek.
Znaczenie Port Lotniczy:
Wyjaśnienie Lotnisko użytku publicznego używane do lotów handlowych art. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze podatek.
Znaczenie Posiadacz Samoistny I Zależny:
Wyjaśnienie jest zarówno ten, kto nią naprawdę włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią naprawdę włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca albo mający inne prawo, z którym łączy podatek.

Czym jest Podatek znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: