Postępowanie grupowe co to jest
Definicja Postępowanie grupowe w prawie. Znaczenie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone.

Czy przydatne?

Definicja Postępowanie grupowe w prawie

Definicja z ang. Handling Group, z niem. Handling Group.

Słownik POSTĘPOWANIE GRUPOWE: Sądowe postępowanie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przynajmniej 10 osób, oparte na tej samej albo takiej samej podstawie faktycznej.
art. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Znaczenie Przewóz Wahadłowy:
Wyjaśnienie zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, pomiędzy tym samym miejscem startowym a tym samym miejscem docelowym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków: każda ekipa osób przewiezionych do postępowanie grupowe.
Znaczenie Przejęcie Długu:
Wyjaśnienie wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić: poprzez umowę pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie postępowanie grupowe.
Znaczenie Przewóz Kabotażowy:
Wyjaśnienie pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą albo poprzez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 12 Ustawy z dnia 6 postępowanie grupowe.
Znaczenie Podmiot Pobierający Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie albo prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji postępowanie grupowe.
Znaczenie Przychody Ze Stosunku Pracy:
Wyjaśnienie relacji służbowego, relacji pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego relacji pracy uważane jest wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez postępowanie grupowe.

Czym jest Postępowanie grupowe znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: