Pozbawienie praw publicznych co to jest
Definicja Pozbawienie praw publicznych w prawie. Znaczenie publicznych obejmuje utratę czynnego i.

Czy przydatne?

Definicja Pozbawienie praw publicznych w prawie

Definicja z ang. Disqualification, z niem. Disqualifikation.

Słownik POZBAWIENIE PRAW PUBLICZNYCH: Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego albo gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego albo zawodowego, jak także utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego; pozbawienie praw publicznych obejmuje ponadto utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych i utratę umiejętności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw. Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione wskutek motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Art. 40 kodeksu karnego.

Znaczenie Pozbawienie Władzy Rodzicielskiej:
Wyjaśnienie rodzicielska nie może być realizowana na skutek trwałej przeszkody lub jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej albo w sposób rażący zaniedbują swe wymagania względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawienie praw publicznych.
Znaczenie Produkt Niebezpieczny:
Wyjaśnienie wytwór nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy wytwór jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a pozbawienie praw publicznych.
Znaczenie Port Lotniczy:
Wyjaśnienie Lotnisko użytku publicznego używane do lotów handlowych art. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze pozbawienie praw publicznych.
Znaczenie Przysposobienie:
Wyjaśnienie przysposobienie) - to dobrowolne, uregulowane prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za swoje. Przysposobienie dziecka jest równoznaczne z przyjęciem do rodziny i przyznaniem mu wszelkich praw i pozbawienie praw publicznych.
Znaczenie Podżeganie Do Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie podżeganie, kto chcąc, by inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Art. 18 § 2 kodeksu karnego Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie pozbawienie praw publicznych.

Czym jest Pozbawienie praw publicznych znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: