Pozbawienie władzy co to jest
Definicja Pozbawienie władzy rodzicielskiej w prawie. Znaczenie rodzicielska nie może być.

Czy przydatne?

Definicja Pozbawienie władzy rodzicielskiej w prawie

Definicja z ang. Deprivation of parental authority, z niem. Entziehung der elterlichen Gewalt.

Słownik POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ: Jeśli władza rodzicielska nie może być realizowana na skutek trwałej przeszkody lub jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej albo w sposób rażący zaniedbują swe wymagania względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone również w relacji do jednego z rodziców. W przypadku ustania powody, która była fundamentem pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.
Art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Pozorność:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeśli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się wg właściwości tej pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Znaczenie Pomocnictwo Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie pomocnictwo, kto w zamiarze, by inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając porady albo pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Znaczenie Przekaz:
Wyjaśnienie drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Znaczenie Podmiot Pobierający Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie albo prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Znaczenie Prawo Pracy:
Wyjaśnienie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się poprzez to regulaminy Kodeksu pracy i regulaminy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i wymagania pracowników i pracodawców, a również pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Czym jest Pozbawienie władzy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: