Procedura celna co to jest
Definicja Procedura celna w prawie. Znaczenie obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne.

Czy przydatne?

Definicja Procedura celna w prawie

Definicja z ang. Customs procedure, z niem. Zollverfahren.

Słownik PROCEDURA CELNA: dopuszczenie do obrotu,
tranzyt,
skład celny,
uszlachetnianie czynne,
przetwarzanie pod kontrolą celną,
odprawę czasową,
uszlachetnianie bierne,
wywóz;
Art. 4 pkt 16 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
.

Znaczenie Pełnomocnik Procesowy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie być adwokat albo radca prawny, a w kwestiach własności przemysłowej również rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd dorobkiem albo interesami strony i osoba pozostająca ze stroną w procedura celna.
Znaczenie Pełnoletni:
Wyjaśnienie Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Poprzez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 10 kodeksu cywilnego procedura celna.
Znaczenie Pożytki Rzeczy:
Wyjaśnienie naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile wg zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz procedura celna.
Znaczenie Przysposobiony:
Wyjaśnienie została przysposobiona (kolokwialnie - adoptowana). Przysposobiony staje się dzieckiem przysposabiającego i członkiem jego rodziny, a jego więzy z rodziną naturalną ulegają zerwaniu. Przysposobiony procedura celna.
Znaczenie Prawo Do Akcji:
Wyjaśnienie z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji firmy publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą procedura celna.

Czym jest Procedura celna znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: