Procedura celna co to jest
Definicja Procedura celna w prawie. Znaczenie obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne.

Czy przydatne?

Definicja Procedura celna w prawie

Definicja z ang. Customs procedure, z niem. Zollverfahren.

Słownik: dopuszczenie do obrotu,
tranzyt,
skład celny,
uszlachetnianie czynne,
przetwarzanie pod kontrolą celną,
odprawę czasową,
uszlachetnianie bierne,
wywóz;
Art. 4 pkt 16 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
.

Czym jest Procedura celna znaczenie w Słownik prawo P .