Produkt niebezpieczny co to jest
Definicja Produkt niebezpieczny w prawie. Znaczenie wytwór nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego.

Czy przydatne?

Definicja Produkt niebezpieczny w prawie

Definicja z ang. dangerous product, z niem. Gefahrgut.

Słownik PRODUKT NIEBEZPIECZNY: Niebezpieczny jest wytwór nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy wytwór jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a w szczególności sposób zaprezentowania go na rynku i podane konsumentowi wiadomości o właściwościach produktu. wytwór nie może być uznany za nie zapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, iż potem wprowadzono do obrotu podobny wytwór ulepszony.
Kto wytwarza w dziedzinie swojej działalności gospodarczej (producent) wytwór niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek poprzez ten wytwór. poprzez wytwór rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za wytwór uważane jest również zwierzęta i energię elektryczną.
Art. 449 (1) kodeksu cywilnego.

Znaczenie Podmiot Pobierający Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie albo prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji produkt niebezpieczny.
Znaczenie Polski Państwowy Statek Powietrzny:
Wyjaśnienie stosowany poprzez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny), statek powietrzny stosowany poprzez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży produkt niebezpieczny.
Znaczenie Przyrzeczenie Publiczne:
Wyjaśnienie ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. Jeśli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było produkt niebezpieczny.
Znaczenie Przedsiębiorstwo:
Wyjaśnienie jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono zwłaszcza: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo produkt niebezpieczny.
Znaczenie Przewoźnik Lotniczy:
Wyjaśnienie do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w razie polskiego przewoźnika lotniczego, albo na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa – w razie obcego produkt niebezpieczny.

Czym jest Produkt niebezpieczny znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: