Przedsiębiorstwo co to jest
Definicja Przedsiębiorstwo w prawie. Znaczenie jest zorganizowanym zespołem składników.

Czy przydatne?

Definicja Przedsiębiorstwo w prawie

Definicja z ang. business, z niem. Firma.

Słownik PRZEDSIĘBIORSTWO: Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono zwłaszcza:

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa).

Znaczenie Prowadzenie Cudzych Spraw Bez Zlecenia:
Wyjaśnienie prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i wedle jej prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu kwestie obowiązany jest zachowywać należytą staranność. Art. 752 przedsiębiorstwo.
Znaczenie Prawo Zatrzymania Rzeczy:
Wyjaśnienie wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia albo zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz i roszczeń o naprawienie szkody poprzez rzecz wyrządzonej przedsiębiorstwo.
Znaczenie Przeznaczenie Celne Towaru:
Wyjaśnienie procedurą celną, wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego albo do składu wolnocłowego, powrotny wywóz towaru poza region celny Wspólnoty, zniszczenie towaru, zrzeczenie się towaru na rzecz przedsiębiorstwo.
Znaczenie Pracownik Sezonowy:
Wyjaśnienie do świadczenia pracy sezonowej (robota sezonowa - ((robota uzależniona od następowania po sobie pór roku i powtarza się automatycznie każdego roku) w państwie członkowskim innym niż państwo przedsiębiorstwo.
Znaczenie Pozbawienie Wolności:
Wyjaśnienie Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach. Art. 37 kodeksu karnego przedsiębiorstwo.

Czym jest Przedsiębiorstwo znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: