Przewóz czarterowy co to jest
Definicja Przewóz czarterowy w prawie. Znaczenie dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego.

Czy przydatne?

Definicja Przewóz czarterowy w prawie

Definicja z ang. charter operations, z niem. Die Chart.

Słownik PRZEWÓZ CZARTEROWY: Przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, gdzie przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc albo pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów albo poczty, wskazanych poprzez czarterującego
art. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Papiery Wartościowe:
Wyjaśnienie poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje przewóz czarterowy.
Znaczenie Przychód Z Praw Majątkowych:
Wyjaśnienie majątkowych uważane jest zwłaszcza przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych regulaminów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków przewóz czarterowy.
Znaczenie Przeznaczenie Celne Towaru:
Wyjaśnienie procedurą celną, wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego albo do składu wolnocłowego, powrotny wywóz towaru poza region celny Wspólnoty, zniszczenie towaru, zrzeczenie się towaru na rzecz przewóz czarterowy.
Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia przewóz czarterowy.
Znaczenie Pozwolenie Na Budowę:
Wyjaśnienie administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy albo wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane przewóz czarterowy.

Czym jest Przewóz czarterowy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: