Przewóz kabotażowy co to jest
Definicja Przewóz kabotażowy w prawie. Znaczenie pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą.

Czy przydatne?

Definicja Przewóz kabotażowy w prawie

Definicja z ang. cabotage, z niem. Kabotage.

Słownik PRZEWÓZ KABOTAŻOWY: Przewóz realizowany pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą albo poprzez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
art. 4 pkt 12 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
.

Znaczenie PIN:
Wyjaśnienie Personal Identyfication Number) - zazwyczaj 4-cyfrowy numer identyfikacyjny wykorzystywany do potwierdzania transakcji dokonywanych w bankomatach i w terminalach płatniczych. To jest elektroniczny przewóz kabotażowy.
Znaczenie Przyrzeczenie Publiczne:
Wyjaśnienie ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. Jeśli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było przewóz kabotażowy.
Znaczenie Papiery Wartościowe:
Wyjaśnienie poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje przewóz kabotażowy.
Znaczenie Prawo Odstąpienia:
Wyjaśnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w przypadku zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez przewóz kabotażowy.
Znaczenie Pies Asystujący:
Wyjaśnienie wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, zwłaszcza psa przewodnika osoby niewidomej albo niedowidzącej i psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne przewóz kabotażowy.

Czym jest Przewóz kabotażowy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: