Przewóz regularny co to jest
Definicja Przewóz regularny w prawie. Znaczenie osób i ich bagażu w ustalonych odstępach czasu i.

Czy przydatne?

Definicja Przewóz regularny w prawie

Definicja z ang. regular carriage, z niem. regelmäßige Beförderung.

Słownik PRZEWÓZ REGULARNY: Publiczny przewóz osób i ich bagażu w ustalonych odstępach czasu i określonymi trasami,
art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Znaczenie Pojazd Nienormatywny:
Wyjaśnienie pojazdów, którego naciski osi wspólnie z ładunkiem albo bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w regulaminach tej ustawy, lub którego wymiary i masa wspólnie z przewóz regularny.
Znaczenie Przepust:
Wyjaśnienie poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących albo urządzeń technicznych poprzez nasyp drogi. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych przewóz regularny.
Znaczenie Przewoźnik Lotniczy:
Wyjaśnienie do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w razie polskiego przewoźnika lotniczego, albo na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa – w razie obcego przewóz regularny.
Znaczenie Pracodawca:
Wyjaśnienie Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a również osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one pracowników. Art. 3 kodeksu pracy przewóz regularny.
Znaczenie Parametry Klasyfikacji Pojazdów (EETS):
Wyjaśnienie pojazdu, na podstawie których obliczana jest wysokość opłat przy uwzględnieniu danych dotyczących opłat. DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji przewóz regularny.

Czym jest Przewóz regularny znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: