Prze celne towaru co to jest
Definicja Przeznaczenie celne towaru w prawie. Znaczenie procedurą celną, wprowadzenie towaru do.

Czy przydatne?

Definicja Przeznaczenie celne towaru w prawie

Definicja z ang. Customs destination of goods, z niem. Zoll Bestimmung der Waren.

Słownik PRZEZNACZENIE CELNE TOWARU: objęcie towaru procedurą celną,
wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego albo do składu wolnocłowego,
powrotny wywóz towaru poza region celny Wspólnoty,
zniszczenie towaru,
zrzeczenie się towaru na rzecz skarbu państwa;
Art. 4 pkt 15 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Znaczenie Przysposobienie:
Wyjaśnienie przysposobienie) - to dobrowolne, uregulowane prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za swoje. Przysposobienie dziecka jest równoznaczne z przyjęciem do rodziny i przyznaniem mu wszelkich praw i przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Pracownik:
Wyjaśnienie Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę. Art. 2 kodeksu pracy przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Procedura Celna:
Wyjaśnienie obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne, wywóz; Art. 4 pkt 16 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Pismo Przygotowawcze W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) należy podać zwięźle stan kwestie, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów poprzez nią powołanych przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Przedawnienie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie kary, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat: 30 - w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat lub karę surowszą, 15 - w przypadku skazania na karę przeznaczenie celne towaru.

Czym jest Przeznaczenie celne towaru znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: