Prze celne towaru co to jest
Definicja Przeznaczenie celne towaru w prawie. Znaczenie procedurą celną, wprowadzenie towaru do.

Czy przydatne?

Definicja Przeznaczenie celne towaru w prawie

Definicja z ang. Customs destination of goods, z niem. Zoll Bestimmung der Waren.

Słownik: objęcie towaru procedurą celną,
wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego albo do składu wolnocłowego,
powrotny wywóz towaru poza region celny Wspólnoty,
zniszczenie towaru,
zrzeczenie się towaru na rzecz skarbu państwa;
Art. 4 pkt 15 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Czym jest Przeznaczenie celne towaru znaczenie w Słownik prawo P .