Prze celne towaru co to jest
Definicja Przeznaczenie celne towaru w prawie. Znaczenie procedurą celną, wprowadzenie towaru do.

Czy przydatne?

Definicja Przeznaczenie celne towaru w prawie

Definicja z ang. Customs destination of goods, z niem. Zoll Bestimmung der Waren.

Słownik PRZEZNACZENIE CELNE TOWARU: objęcie towaru procedurą celną,
wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego albo do składu wolnocłowego,
powrotny wywóz towaru poza region celny Wspólnoty,
zniszczenie towaru,
zrzeczenie się towaru na rzecz skarbu państwa;
Art. 4 pkt 15 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Znaczenie Poborca Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym. art. 1 a ust. 9 ustawy z dnia 17 czerwca przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Przerwanie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie przerywa się: poprzez każdą czynność przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw albo egzekwowania roszczeń danego rodzaju lub przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Przedstawienie Towarów Organom Celnym:
Wyjaśnienie organów celnych, w wymaganej formie, o dostarczeniu towarów do urzędu celnego lub do innego miejsca wyznaczonego albo uznanego poprzez organy celne Art. 4 pkt 19 Rozporządzenia Porady (EWG) NR przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Przewóz Regularny Specjalny:
Wyjaśnienie Niepubliczny przewóz regularny określonej ekipy osób, z wyłączeniem innych osób art. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym przeznaczenie celne towaru.
Znaczenie Przepust:
Wyjaśnienie poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących albo urządzeń technicznych poprzez nasyp drogi. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych przeznaczenie celne towaru.

Czym jest Przeznaczenie celne towaru znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: