Przychód z praw majątkowych co to jest
Definicja Przychód z praw majątkowych w prawie. Znaczenie majątkowych uważane jest zwłaszcza.

Czy przydatne?

Definicja Przychód z praw majątkowych w prawie

Definicja z ang. Revenue from property rights, z niem. Der Umsatz von Eigentumsrechten.

Słownik PRZYCHÓD Z PRAW MAJĄTKOWYCH: Za przychód z praw majątkowych uważane jest zwłaszcza przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych regulaminów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym także z odpłatnego zbycia tych praw.
art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Znaczenie Pozbawienie Wolności:
Wyjaśnienie Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach. Art. 37 kodeksu karnego przychód z praw majątkowych.
Znaczenie Powództwo Opozycyjne:
Wyjaśnienie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: 1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza przychód z praw majątkowych.
Znaczenie Potrącenie:
Wyjaśnienie równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić własną wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeśli obiektem obu wierzytelności są kapitał albo rzeczy tej przychód z praw majątkowych.
Znaczenie Pojazd Mechaniczny:
Wyjaśnienie ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w regulaminach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazd wolnobieżny w rozumieniu regulaminów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów przychód z praw majątkowych.
Znaczenie Parametry Klasyfikacji Pojazdów (EETS):
Wyjaśnienie pojazdu, na podstawie których obliczana jest wysokość opłat przy uwzględnieniu danych dotyczących opłat. DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji przychód z praw majątkowych.

Czym jest Przychód z praw majątkowych znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: