Przynależność co to jest
Definicja Przynależność w prawie. Znaczenie są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej.

Czy przydatne?

Definicja Przynależność w prawie

Definicja z ang. Membership, z niem. Mitgliedschaft.

Słownik: Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) wedle jej przeznaczeniem, jeśli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Nie może być przynależnością rzecz nie należąca do właściciela rzeczy głównej. Przynależność nie traci tego charakteru poprzez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą kluczową - art. 51 kodeksu cywilnego.
Czynność prawna mająca za element rzecz kluczową odnosi skutek również względem przynależności, chyba iż co innego wynika z treści czynności lub z regulaminów specjalnych - art. 52 kodeksu cywilnego.

Czym jest Przynależność znaczenie w Słownik prawo P .