Rencta co to jest
Definicja Rencista w prawie. Znaczenie ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy albo.

Czy przydatne?

Definicja Rencista w prawie

Definicja z ang. Pensioner, z niem. Rentner.

Słownik: Osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 punkt 11 ustawy.

Czym jest Rencista znaczenie w Słownik prawo R .