Reprezentant w postępowaniu co to jest
Definicja Reprezentant w postępowaniu grupowym w prawie. Znaczenie ekipy może być osoba będąca.

Czy przydatne?

Definicja Reprezentant w postępowaniu grupowym w prawie

Definicja z ang. A representative of the group proceedings, z niem. Ein Vertreter der Gruppe Verfahren.

Słownik REPREZENTANT W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM: Reprezentantem ekipy może być osoba będąca członkiem ekipy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w dziedzinie przysługujących im uprawnień. Reprezentant ekipy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków ekipy.

art. 4 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Znaczenie Regulamin Wynagradzania:
Wyjaśnienie zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, określa warunki wynagradzania za pracę w regulaminie reprezentant w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Reklama (Drogowa):
Wyjaśnienie wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wspólnie z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu regulaminów o reprezentant w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Roszczenie Regresowe:
Wyjaśnienie na podstawie którego, podmiot spelniający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy albo regulaminów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego przedtem świadczenia w reprezentant w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Rozwód:
Wyjaśnienie małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest reprezentant w postępowaniu grupowym.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę Przez Pracownika Bez Wypowiedzenia:
Wyjaśnienie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a zatrudniający nie przeniesie go w reprezentant w postępowaniu grupowym.

Czym jest Reprezentant w postępowaniu znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: