Roboty budowlane co to jest
Definicja Roboty budowlane w prawie. Znaczenie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie.

Czy przydatne?

Definicja Roboty budowlane w prawie

Definicja z ang. Works, z niem. Bauarbeiten.

Słownik ROBOTY BUDOWLANE: Budowa, a również prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie albo rozbiórce obiektu budowlanego
art. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Rzeczowe Aktywa Obrotowe:
Wyjaśnienie celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone albo przetworzone poprzez jednostkę produkty gotowe (towary i usługi) zdatne do sprzedaży albo w toku produkcji, półprodukty i wyroby nabyte w celu roboty budowlane.
Znaczenie Rozwód:
Wyjaśnienie małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest roboty budowlane.
Znaczenie Rękojmia:
Wyjaśnienie odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość albo użyteczność z racji na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności albo z przeznaczenia roboty budowlane.
Znaczenie Remont:
Wyjaśnienie istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych opierających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji, nie mniej jednak dopuszcza się wykorzystywanie wyrobów roboty budowlane.
Znaczenie Rok Obrotowy:
Wyjaśnienie to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na roboty budowlane.

Czym jest Roboty budowlane znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: