Rodzina co to jest
Definicja Rodzina w prawie. Znaczenie albo niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, razem.

Czy przydatne?

Definicja Rodzina w prawie

Definicja z ang. Family, z niem. Familie.

Słownik RODZINA: Osoby spokrewnione albo niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, razem zamieszkujące i gospodarujące.
Art. 6 punkt 14 ustawy o pomocy socjalnej
.

Znaczenie Roszczenia Prenatalne:
Wyjaśnienie Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Art. 446 (1) kodeksu cywilnego rodzina.
Znaczenie Rękojmia Wiary Publicznej Ksiąg Wieczystych:
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto poprzez czynność prawną z osobą rodzina.
Znaczenie Rok Obrotowy:
Wyjaśnienie to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na rodzina.
Znaczenie Reprezentant W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie ekipy może być osoba będąca członkiem ekipy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w dziedzinie przysługujących im uprawnień. Reprezentant ekipy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rodzina.
Znaczenie Rygor Natychmiastowej Wykonalności:
Wyjaśnienie wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za moment rodzina.

Czym jest Rodzina znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: