Rozwód co to jest
Definicja Rozwód w prawie. Znaczenie małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z.

Czy przydatne?

Definicja Rozwód w prawie

Definicja z ang. Divorce, z niem. Scheidung.

Słownik: Jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli w wyniku niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeśli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest także dopuszczalny, jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba iż drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub iż odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czym jest Rozwód znaczenie w Słownik prawo R .