Rozwód co to jest
Definicja Rozwód w prawie. Znaczenie małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z.

Czy przydatne?

Definicja Rozwód w prawie

Definicja z ang. Divorce, z niem. Scheidung.

Słownik ROZWÓD: Jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli w wyniku niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeśli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest także dopuszczalny, jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba iż drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub iż odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Znaczenie Rękojmia Wiary Publicznej Ksiąg Wieczystych:
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto poprzez czynność prawną z osobą rozwód.
Znaczenie Regularny Przewóz Lotniczy:
Wyjaśnienie gdzie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów albo poczty są publicznie oferowane do nabycia a przewóz jest realizowany pomiędzy tymi samymi punktami wg rozwód.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę Przez Pracownika Bez Wypowiedzenia:
Wyjaśnienie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a zatrudniający nie przeniesie go w rozwód.
Znaczenie Reklama (Drogowa):
Wyjaśnienie wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wspólnie z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu regulaminów o rozwód.
Znaczenie Roszczenie Regresowe:
Wyjaśnienie na podstawie którego, podmiot spelniający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy albo regulaminów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego przedtem świadczenia w rozwód.

Czym jest Rozwód znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: