Spółka kapitałowa co to jest
Definicja Spółka kapitałowa w prawie. Znaczenie spółka z o.o. i spółka akcyjna - art. 4 § 1 punkt 2.

Czy przydatne?

Definicja Spółka kapitałowa w prawie

Definicja z ang. A company, z niem. Ein Unternehmen,.

Słownik SPÓŁKA KAPITAŁOWA: spółka kapitałowa – spółka z o.o. i spółka akcyjna - art. 4 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Stosunek Pracy:
Wyjaśnienie relacji pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem i w miejscu i czasie wyznaczonym poprzez pracodawcę, a zatrudniający – do spółka kapitałowa.
Znaczenie Strona Postępowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego spółka kapitałowa.
Znaczenie Spółka Osobowa:
Wyjaśnienie spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo--akcyjna - art. 4 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność spółka kapitałowa.
Znaczenie Stwierdzenie Nabycia Spadku:
Wyjaśnienie osoby mającej w tym biznes stwierdza nabycie spadku poprzez spadkobiercę. Domniemywa się, iż osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobiercą. Art. 1025 kodeksu cywilnego spółka kapitałowa.
Znaczenie System Taryfowy:
Wyjaśnienie przyporządkowanie opłat do poszczególnych klas taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji spółka kapitałowa.

Czym jest Spółka kapitałowa znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: