Spółka komandytowa co to jest
Definicja Spółka komandytowa w prawie. Znaczenie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie.

Czy przydatne?

Definicja Spółka komandytowa w prawie

Definicja z ang. Limited partnership, z niem. Kommanditgesellschaft.

Słownik SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
Art. 102 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Społeczna Szkodliwość Czynu:
Wyjaśnienie socjalnej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej albo grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych poprzez spółka komandytowa.
Znaczenie Służebność Osobista:
Wyjaśnienie Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Art. 296 kodeksu cywilnego spółka komandytowa.
Znaczenie Sprawa Cywilna:
Wyjaśnienie cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy, jak także w kwestiach z zakresu ubezpieczeń socjalnych i w innych spółka komandytowa.
Znaczenie Spółka Kapitałowa:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa – spółka z o.o. i spółka akcyjna - art. 4 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych spółka komandytowa.
Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich spółka komandytowa.

Czym jest Spółka komandytowa znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: