Spółka komandytowa co to jest
Definicja Spółka komandytowa w prawie. Znaczenie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie.

Czy przydatne?

Definicja Spółka komandytowa w prawie

Definicja z ang. Limited partnership, z niem. Kommanditgesellschaft.

Słownik SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
Art. 102 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Separacja:
Wyjaśnienie małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeśli w spółka komandytowa.
Znaczenie Skarga Na Czynności Komornika:
Wyjaśnienie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika spółka komandytowa.
Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień spółka komandytowa.
Znaczenie Sprzedaż Na Raty:
Wyjaśnienie jest dokonana w dziedzinie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym spółka komandytowa.
Znaczenie Sprawy Z Zakresu Ubezpieczeń Społecznych:
Wyjaśnienie zakresu ubezpieczeń socjalnych rozumie się kwestie, gdzie wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 1) ubezpieczeń socjalnych i ubezpieczenia rodzinnego, 2) emerytur i rent, 3 spółka komandytowa.

Czym jest Spółka komandytowa znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: