Spółka komandytowo - akcyjna co to jest
Definicja Spółka komandytowo - akcyjna w prawie. Znaczenie akcyjna jest spółką osobową mającą na.

Czy przydatne?

Definicja Spółka komandytowo - akcyjna w prawie

Definicja z ang. Partnership Limited by shares, z niem. Begrenzte Joint - Aktiengesellschaft.

Słownik SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA: Spółką komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a przynajmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.
Art. 125 kodeksu spółek handlowych.
Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki - art. 135 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością:
Wyjaśnienie może być utworzona poprzez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie poprzez inną jednoosobową spółkę z o.o.. Wspólnicy są zobowiązani spółka komandytowo - akcyjna.
Znaczenie Społeczna Szkodliwość Czynu:
Wyjaśnienie socjalnej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej albo grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych poprzez spółka komandytowo - akcyjna.
Znaczenie Specyfikacja Techniczna:
Wyjaśnienie określoną w art. 23 i załączniku VI dyrektywy 2004/18/WE; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej spółka komandytowo - akcyjna.
Znaczenie Służebność Osobista:
Wyjaśnienie Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Art. 296 kodeksu cywilnego spółka komandytowo - akcyjna.
Znaczenie Spółka Akcyjna:
Wyjaśnienie rodzaj spółki kapitałowej. Akcjonariusze zakładając spółkę dokonują wpłat pienięznych albo aportów na pieniądze zakładowy (akcyjny), którego wartość min. to 500.000 złotych. pieniądze akcyjny spółek spółka komandytowo - akcyjna.

Czym jest Spółka komandytowo - akcyjna znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: