Sposoby zabezpieczenia co to jest
Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w prawie. Znaczenie zabezpieczenia nie.

Czy przydatne?

Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w prawie

Definicja z ang. Ways to secure the claims of non-cash, z niem. Möglichkeiten, um die Ansprüche von nicht zahlungs zu sichern.

Słownik SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH: Jeśli obiektem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Zwłaszcza sąd może:
1) unormować prawa i wymagania stron albo uczestników postępowania na czas trwania postępowania;
2) ustanowić zakaz zbywania elementów albo praw objętych postępowaniem;
3) zawiesić egzekucję albo postępowanie wykonawcze;
4) uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi;
5) nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej albo we właściwym rejestrze.
art. 755 k.p.c.

Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Sprawa Cywilna:
Wyjaśnienie cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy, jak także w kwestiach z zakresu ubezpieczeń socjalnych i w innych sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Solidarność Wierzycieli:
Wyjaśnienie może być uprawnionych w ten sposób, iż dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a poprzez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich (solidarność sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.

Czym jest Sposoby zabezpieczenia znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: