Sposoby zabezpieczenia co to jest
Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w prawie. Znaczenie zabezpieczenia nie.

Czy przydatne?

Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w prawie

Definicja z ang. Ways to secure the claims of non-cash, z niem. Möglichkeiten, um die Ansprüche von nicht zahlungs zu sichern.

Słownik SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH: Jeśli obiektem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Zwłaszcza sąd może:
1) unormować prawa i wymagania stron albo uczestników postępowania na czas trwania postępowania;
2) ustanowić zakaz zbywania elementów albo praw objętych postępowaniem;
3) zawiesić egzekucję albo postępowanie wykonawcze;
4) uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi;
5) nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej albo we właściwym rejestrze.
art. 755 k.p.c.

Znaczenie Stan Nietrzeźwości:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Służebność Osobista:
Wyjaśnienie Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Art. 296 kodeksu cywilnego sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Pieniężnych:
Wyjaśnienie roszczeń pieniężnych następuje poprzez: 1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego; 2) obciążenie sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Skarga Na Czynności Komornika:
Wyjaśnienie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.

Czym jest Sposoby zabezpieczenia znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: