Sposoby zabezpieczenia co to jest
Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w prawie. Znaczenie zabezpieczenia nie.

Czy przydatne?

Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w prawie

Definicja z ang. Ways to secure the claims of non-cash, z niem. Möglichkeiten, um die Ansprüche von nicht zahlungs zu sichern.

Słownik: Jeśli obiektem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Zwłaszcza sąd może:
1) unormować prawa i wymagania stron albo uczestników postępowania na czas trwania postępowania;
2) ustanowić zakaz zbywania elementów albo praw objętych postępowaniem;
3) zawiesić egzekucję albo postępowanie wykonawcze;
4) uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi;
5) nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej albo we właściwym rejestrze.
art. 755 k.p.c.

Czym jest Sposoby zabezpieczenia znaczenie w Słownik prawo S .