Sposoby zabezpieczenia co to jest
Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w prawie. Znaczenie roszczeń pieniężnych.

Czy przydatne?

Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w prawie

Definicja z ang. Methods of securing monetary claims, z niem. Verfahren zur Sicherung von Geldforderungen.

Słownik SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH: Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje poprzez:
1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego;
2) obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
3) ustanowienie zakazu zbywania albo obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła albo uległa zniszczeniu;
4) obciążenie statku lub statku w budowie hipoteką morską;
5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
6) ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem albo gospodarstwem rolnym obowiązanego lub zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa albo jego częścią lub częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.
art. 747 k.p.c.

Znaczenie System Taryfowy:
Wyjaśnienie przyporządkowanie opłat do poszczególnych klas taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie Społeczna Szkodliwość Czynu:
Wyjaśnienie socjalnej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej albo grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych poprzez sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie Sprawa Cywilna:
Wyjaśnienie cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy, jak także w kwestiach z zakresu ubezpieczeń socjalnych i w innych sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie Sprawa Z Zakresu Prawa Pracy:
Wyjaśnienie zakresu prawa pracy rozumie się kwestie: 1) o roszczenia ze relacji pracy albo z nim powiązane, 2) o określenie istnienia relacji pracy, jeśli złączający strony relacja prawny, wbrew zawartej sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie System Teleinformatyczny:
Wyjaśnienie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne dzięki sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

Czym jest Sposoby zabezpieczenia znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: