Sprawowanie kontroli nad co to jest
Definicja Sprawowanie kontroli nad inną jednostką w prawie. Znaczenie jednostki do zarządzania.

Czy przydatne?

Definicja Sprawowanie kontroli nad inną jednostką w prawie

Definicja z ang. Control over another entity, z niem. Die Kontrolle über ein anderes Unternehmen.

Słownik: Umiejętność jednostki do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności.
Art. 3 ust. 34 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Sprawowanie kontroli nad inną znaczenie w Słownik prawo S .