Sprawowanie kontroli nad co to jest
Definicja Sprawowanie kontroli nad inną jednostką w prawie. Znaczenie jednostki do zarządzania.

Czy przydatne?

Definicja Sprawowanie kontroli nad inną jednostką w prawie

Definicja z ang. Control over another entity, z niem. Die Kontrolle über ein anderes Unternehmen.

Słownik SPRAWOWANIE KONTROLI NAD INNĄ JEDNOSTKĄ: Umiejętność jednostki do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności.
Art. 3 ust. 34 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Pieniężnych:
Wyjaśnienie roszczeń pieniężnych następuje poprzez: 1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego; 2) obciążenie sprawowanie kontroli nad inną jednostką.
Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich sprawowanie kontroli nad inną jednostką.
Znaczenie Spółka Jawna:
Wyjaśnienie spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod swoją spółką, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim dorobkiem solidarnie z sprawowanie kontroli nad inną jednostką.
Znaczenie SLIP:
Wyjaśnienie SLIP - potwierdzenie transakcji drukowane poprzez terminale POS. Potwierdzenie drukowane jest w dwóch egzemplarzach – dla Klienta i sklepu. Stanowi istotny dokument dowodowy przy reklamacjach sprawowanie kontroli nad inną jednostką.
Znaczenie Spółka Kapitałowa:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa – spółka z o.o. i spółka akcyjna - art. 4 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych sprawowanie kontroli nad inną jednostką.

Czym jest Sprawowanie kontroli nad inną znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: