Sprawowanie kontroli nad co to jest
Definicja Sprawowanie kontroli nad inną jednostką w prawie. Znaczenie jednostki do zarządzania.

Czy przydatne?

Definicja Sprawowanie kontroli nad inną jednostką w prawie

Definicja z ang. Control over another entity, z niem. Die Kontrolle über ein anderes Unternehmen.

Słownik SPRAWOWANIE KONTROLI NAD INNĄ JEDNOSTKĄ: Umiejętność jednostki do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności.
Art. 3 ust. 34 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Sprzedaż Na Raty:
Wyjaśnienie jest dokonana w dziedzinie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym sprawowanie kontroli nad inną jednostką.
Znaczenie System Teleinformatyczny:
Wyjaśnienie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne dzięki sprawowanie kontroli nad inną jednostką.
Znaczenie Solidarność Dłużników:
Wyjaśnienie może być zobowiązanych w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości albo części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela sprawowanie kontroli nad inną jednostką.
Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako sprawowanie kontroli nad inną jednostką.
Znaczenie Skrzyżowanie Dróg Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych: jednopoziomowe - przecięcie się albo połączenie dróg publicznych na jednym poziomie, wielopoziomowe - krzyżowanie się albo połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające sprawowanie kontroli nad inną jednostką.

Czym jest Sprawowanie kontroli nad inną znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: