Sprzedaż na próbę co to jest
Definicja Sprzedaż na próbę w prawie. Znaczenie lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaż na próbę w prawie

Definicja z ang. Sales to the test, z niem. Der Umsatz auf dem Prüfstand.

Słownik SPRZEDAŻ NA PRÓBĘ: Sprzedaż na próbę lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy poprzez kupującego poczytuje się w przypadku wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, iż kupujący uzna element sprzedaży za dobry. W braku oznaczenia w umowie terminu próby albo zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin.jeśli kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświadczenia przed upływem umówionego poprzez strony albo wyznaczonego poprzez sprzedawcę terminu, uważane jest, iż uznał element sprzedaży za dobry.
Art. 592 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień sprzedaż na próbę.
Znaczenie Stan Nietrzeźwości:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego sprzedaż na próbę.
Znaczenie Sprawy Z Zakresu Ubezpieczeń Społecznych:
Wyjaśnienie zakresu ubezpieczeń socjalnych rozumie się kwestie, gdzie wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 1) ubezpieczeń socjalnych i ubezpieczenia rodzinnego, 2) emerytur i rent, 3 sprzedaż na próbę.
Znaczenie Spółka Cywilna:
Wyjaśnienie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów.Umowa firmy powinna być stwierdzona pismem. Art sprzedaż na próbę.
Znaczenie System Taryfowy:
Wyjaśnienie przyporządkowanie opłat do poszczególnych klas taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji sprzedaż na próbę.

Czym jest Sprzedaż na próbę znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: