Sprzedaż na próbę co to jest
Definicja Sprzedaż na próbę w prawie. Znaczenie lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaż na próbę w prawie

Definicja z ang. Sales to the test, z niem. Der Umsatz auf dem Prüfstand.

Słownik SPRZEDAŻ NA PRÓBĘ: Sprzedaż na próbę lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy poprzez kupującego poczytuje się w przypadku wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, iż kupujący uzna element sprzedaży za dobry. W braku oznaczenia w umowie terminu próby albo zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin.jeśli kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświadczenia przed upływem umówionego poprzez strony albo wyznaczonego poprzez sprzedawcę terminu, uważane jest, iż uznał element sprzedaży za dobry.
Art. 592 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Straty I Zyski Nadzwyczaje:
Wyjaśnienie powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Art. 3 ust. 33 ustawy o rachunkowości sprzedaż na próbę.
Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia sprzedaż na próbę.
Znaczenie Spadek:
Wyjaśnienie majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną albo kilka osób stosownie do regulaminów księgi tej. Nie należą do spadku prawa i wymagania zmarłego ściśle powiązane z jego osobą, jak sprzedaż na próbę.
Znaczenie SLIP:
Wyjaśnienie SLIP - potwierdzenie transakcji drukowane poprzez terminale POS. Potwierdzenie drukowane jest w dwóch egzemplarzach – dla Klienta i sklepu. Stanowi istotny dokument dowodowy przy reklamacjach sprzedaż na próbę.
Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako sprzedaż na próbę.

Czym jest Sprzedaż na próbę znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: