Sprzedaż na raty co to jest
Definicja Sprzedaż na raty w prawie. Znaczenie jest dokonana w dziedzinie działalności.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaż na raty w prawie

Definicja z ang. Installment sale, z niem. Ratenzahlung Verkauf.

Słownik SPRZEDAŻ NA RATY: Sprzedażą na raty jest dokonana w dziedzinie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny.
Art. 583 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie sprzedaż na raty.
Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień sprzedaż na raty.
Znaczenie Siedziba:
Wyjaśnienie Jeśli ustawa albo oparty na niej statut nie stanowi odmiennie, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, gdzie ma siedzibę jej organ zarządzający - art. 41 kodeksu cywilnego sprzedaż na raty.
Znaczenie Strona Postępowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego sprzedaż na raty.
Znaczenie Separacja:
Wyjaśnienie małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeśli w sprzedaż na raty.

Czym jest Sprzedaż na raty znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: