Sprzedaż na raty co to jest
Definicja Sprzedaż na raty w prawie. Znaczenie jest dokonana w dziedzinie działalności.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaż na raty w prawie

Definicja z ang. Installment sale, z niem. Ratenzahlung Verkauf.

Słownik SPRZEDAŻ NA RATY: Sprzedażą na raty jest dokonana w dziedzinie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny.
Art. 583 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Stan Nietrzeźwości:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego sprzedaż na raty.
Znaczenie Służebność Osobista:
Wyjaśnienie Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Art. 296 kodeksu cywilnego sprzedaż na raty.
Znaczenie Sprawa Z Zakresu Prawa Pracy:
Wyjaśnienie zakresu prawa pracy rozumie się kwestie: 1) o roszczenia ze relacji pracy albo z nim powiązane, 2) o określenie istnienia relacji pracy, jeśli złączający strony relacja prawny, wbrew zawartej sprzedaż na raty.
Znaczenie Spadek:
Wyjaśnienie majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną albo kilka osób stosownie do regulaminów księgi tej. Nie należą do spadku prawa i wymagania zmarłego ściśle powiązane z jego osobą, jak sprzedaż na raty.
Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako sprzedaż na raty.

Czym jest Sprzedaż na raty znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: