Termin sądowy co to jest
Definicja Termin sądowy w prawie. Znaczenie wyznaczonego poprzez sąd albo przewodniczącego (termin.

Czy przydatne?

Definicja Termin sądowy w prawie

Definicja z ang. The term judicial, z niem. Der Begriff Justiz.

Słownik: Bieg terminu wyznaczonego poprzez sąd albo przewodniczącego (termin sądowy) zaczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia albo zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia.
art. 164 k.p.c.

Czym jest Termin sądowy znaczenie w Słownik prawo T .