Uchodźca co to jest
Definicja Uchodźca w prawie. Znaczenie wyniku uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na skutek.

Czy przydatne?

Definicja Uchodźca w prawie

Definicja z ang. Refugee, z niem. Flüchtling.

Słownik UCHODŹCA: Osoba, która w wyniku uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na skutek swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej ekipy socjalnej albo na skutek przekonań religijnych, przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może albo nie chce na skutek tych obaw używać z ochrony tego państwa. Za uchodźcę uznawana jest także osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, w wyniku podobnych zdarzeń, poza krajem swojego dawnego stałego miejsca zamieszkania nie może albo nie chce na skutek tych obaw powrócić do tego państwa. Uchodźca ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich UE, jeśli zamieszkuje na terytorium któregokolwiek państwie członkowskiego i jest objęty systemem zabezpieczenia zdrowotnego z tytułu odprowadzanych składek.

Znaczenie Ugoda:
Wyjaśnienie strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w dziedzinie istniejącego pomiędzy nimi relacji prawnego w tym celu, by uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego relacji albo zapewnić ich uchodźca.
Znaczenie Ubezwłasnowolnienie:
Wyjaśnienie ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona kompletnie, jeśli w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, zwłaszcza pijaństwa albo uchodźca.
Znaczenie Użytkownik Statku Powietrznego:
Wyjaśnienie Właściciel albo inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze uchodźca.
Znaczenie Umorzenie Egzekucji Z Urzędu:
Wyjaśnienie się w całości albo części z urzędu: 1) jeśli okaże się, iż egzekucja nie należy do organów sądowych; 2) jeśli wierzyciel albo dłużnik nie ma umiejętności sądowej lub gdy egzekucja z racji na jej uchodźca.
Znaczenie Umowa Kontraktacji:
Wyjaśnienie kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną liczba produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w uchodźca.

Czym jest Uchodźca znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: