Uchodźca co to jest
Definicja Uchodźca w prawie. Znaczenie wyniku uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na skutek.

Czy przydatne?

Definicja Uchodźca w prawie

Definicja z ang. Refugee, z niem. Flüchtling.

Słownik: Osoba, która w wyniku uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na skutek swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej ekipy socjalnej albo na skutek przekonań religijnych, przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może albo nie chce na skutek tych obaw używać z ochrony tego państwa. Za uchodźcę uznawana jest także osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, w wyniku podobnych zdarzeń, poza krajem swojego dawnego stałego miejsca zamieszkania nie może albo nie chce na skutek tych obaw powrócić do tego państwa. Uchodźca ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich UE, jeśli zamieszkuje na terytorium któregokolwiek państwie członkowskiego i jest objęty systemem zabezpieczenia zdrowotnego z tytułu odprowadzanych składek.

Czym jest Uchodźca znaczenie w Słownik prawo U .