Uchodźca co to jest
Definicja Uchodźca w prawie. Znaczenie wyniku uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na skutek.

Czy przydatne?

Definicja Uchodźca w prawie

Definicja z ang. Refugee, z niem. Flüchtling.

Słownik UCHODŹCA: Osoba, która w wyniku uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na skutek swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej ekipy socjalnej albo na skutek przekonań religijnych, przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może albo nie chce na skutek tych obaw używać z ochrony tego państwa. Za uchodźcę uznawana jest także osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, w wyniku podobnych zdarzeń, poza krajem swojego dawnego stałego miejsca zamieszkania nie może albo nie chce na skutek tych obaw powrócić do tego państwa. Uchodźca ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich UE, jeśli zamieszkuje na terytorium któregokolwiek państwie członkowskiego i jest objęty systemem zabezpieczenia zdrowotnego z tytułu odprowadzanych składek.

Znaczenie Umowa Ubezpieczenia:
Wyjaśnienie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.Świadczenie uchodźca.
Znaczenie Udzielenie Przybicia:
Wyjaśnienie przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem dzieje się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po uchodźca.
Znaczenie Umowa Najmu:
Wyjaśnienie wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.Czynsz może być oznaczony w uchodźca.
Znaczenie Umarzanie Akcji:
Wyjaśnienie własnych poprzez spółkę skutkuje ich umorzenie. Akcje mogą być umorzone w razie, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona lub za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia poprzez spółkę uchodźca.
Znaczenie Upadłość:
Wyjaśnienie się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art. 10 Prawa upadlościowego Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną lub uchodźca.

Czym jest Uchodźca znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: