Udzielenie przybicia co to jest
Definicja Udzielenie przybicia w prawie. Znaczenie przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego.

Czy przydatne?

Definicja Udzielenie przybicia w prawie

Definicja z ang. granting lay, z niem. Gewährung Laien.

Słownik UDZIELENIE PRZYBICIA: Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem dzieje się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i aktualnych uczestników.
art. 987 k.p.c.

Znaczenie Umowa Ubezpieczenia:
Wyjaśnienie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.Świadczenie udzielenie przybicia.
Znaczenie Umowa Przedwstępna:
Wyjaśnienie którą jedna ze stron albo obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać ważne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeśli termin, w ciągu którego ma być udzielenie przybicia.
Znaczenie Usługa:
Wyjaśnienie Czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie regulaminów o statystyce publicznej udzielenie przybicia.
Znaczenie Umorzenie Egzkucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie egzekucyjne umarza się: 1) jeśli wymóg został wykonany przed wszczęciem postępowania; 2) jeśli wymóg nie jest wymagalny, został umorzony albo wygasł z innego powodu lub jeśli wymóg nie istniał; 3 udzielenie przybicia.
Znaczenie Utrata Ulgi Podatkowej:
Wyjaśnienie niedopełnienia poprzez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, gdzie nastąpiło udzielenie przybicia.

Czym jest Udzielenie przybicia znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: