Udzielenie przybicia co to jest
Definicja Udzielenie przybicia w prawie. Znaczenie przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego.

Czy przydatne?

Definicja Udzielenie przybicia w prawie

Słownik UDZIELENIE PRZYBICIA: Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem dzieje się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i aktualnych uczestników.
art. 987 k.p.c.

Znaczenie Umowa Pożyczki:
Wyjaśnienie pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną liczba pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą liczba udzielenie przybicia co to jest.
Znaczenie Umowa Spedycji:
Wyjaśnienie spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania albo odbioru przesyłki lub do dokonania innych usług związanych z jej przewozem udzielenie przybicia definicja.
Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie udzielenie przybicia co znaczy.
Znaczenie Umowa Rachunku Bankowego:
Wyjaśnienie rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony albo nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych i, jeśli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na udzielenie przybicia słownik.
Znaczenie Utrzymanie Drogi:
Wyjaśnienie konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do powiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i pokonywanie śliskości zimowej. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach udzielenie przybicia znaczenie.

Czym jest Udzielenie przybicia znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: