Umowa zlecenia co to jest
Definicja Umowa zlecenia w prawie. Znaczenie zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do.

Czy przydatne?

Definicja Umowa zlecenia w prawie

Definicja z ang. service contract, z niem. Service-Vertrag.

Słownik UMOWA ZLECENIA: Poprzez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Art. 734 kodeksu cywilnego
Jeśli wykonanie zlecenia wymaga kosztów, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.
Art. 743 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa Wzajemna:
Wyjaśnienie Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, iż świadczenie jednej z nich ma być przykładem świadczenia drugiej. Art. 487 § 2 kodeksu cywilnego umowa zlecenia.
Znaczenie Uznanie Ukarania Za Wykroczenie Za Niebyłe:
Wyjaśnienie jest za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo przedawnienia wykonania kary. Jeśli ukarany przed upływem okresu przewidzianego ponad, popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu umowa zlecenia.
Znaczenie Urządzenia Budowlane:
Wyjaśnienie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo umowa zlecenia.
Znaczenie Umowa Agencyjna:
Wyjaśnienie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz umowa zlecenia.
Znaczenie Umowa Zamiany:
Wyjaśnienie Poprzez umowę wymiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Art. 603 kodeksu cywilnego umowa zlecenia.

Czym jest Umowa zlecenia znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: