Użytkownik statku co to jest
Definicja Użytkownik statku powietrznego w prawie. Znaczenie inna osoba wpisana jako użytkownik do.

Czy przydatne?

Definicja Użytkownik statku powietrznego w prawie

Definicja z ang. User aircraft, z niem. User-Flugzeug.

Słownik UŻYTKOWNIK STATKU POWIETRZNEGO: Właściciel albo inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych
art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Urządzenia Budowlane:
Wyjaśnienie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Ugoda:
Wyjaśnienie strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w dziedzinie istniejącego pomiędzy nimi relacji prawnego w tym celu, by uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego relacji albo zapewnić ich użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Udostępnienie Stronom Akt Postepowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Umowa Leasingu:
Wyjaśnienie leasingu finansujący zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach ustalonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Ulica:
Wyjaśnienie zabudowy albo przeznaczonym do zabudowy wedle przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach użytkownik statku powietrznego.

Czym jest Użytkownik statku powietrznego znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: