Użytkownik statku co to jest
Definicja Użytkownik statku powietrznego w prawie. Znaczenie inna osoba wpisana jako użytkownik do.

Czy przydatne?

Definicja Użytkownik statku powietrznego w prawie

Definicja z ang. User aircraft, z niem. User-Flugzeug.

Słownik UŻYTKOWNIK STATKU POWIETRZNEGO: Właściciel albo inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych
art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Umowa Pożyczki:
Wyjaśnienie pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną liczba pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą liczba użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Udostępnienie Stronom Akt Postepowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Umorzenie Egzekucji Na Wniosek:
Wyjaśnienie umorzy postępowanie w całości albo części na wniosek: 1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Umorzenie Egzekucji Z Urzędu:
Wyjaśnienie się w całości albo części z urzędu: 1) jeśli okaże się, iż egzekucja nie należy do organów sądowych; 2) jeśli wierzyciel albo dłużnik nie ma umiejętności sądowej lub gdy egzekucja z racji na jej użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Uchodźca:
Wyjaśnienie wyniku uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na skutek swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej ekipy socjalnej albo na skutek przekonań religijnych, przebywa poza granicami użytkownik statku powietrznego.

Czym jest Użytkownik statku powietrznego znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: