Użytkownik statku co to jest
Definicja Użytkownik statku powietrznego w prawie. Znaczenie inna osoba wpisana jako użytkownik do.

Czy przydatne?

Definicja Użytkownik statku powietrznego w prawie

Definicja z ang. User aircraft, z niem. User-Flugzeug.

Słownik UŻYTKOWNIK STATKU POWIETRZNEGO: Właściciel albo inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych
art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Ubezwłasnowolnienie:
Wyjaśnienie ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona kompletnie, jeśli w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, zwłaszcza pijaństwa albo użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Urządzenie Pokładowe:
Wyjaśnienie przedmiotów sprzętu i oprogramowania niezbędnych dla usługi EETS, instalowany w pojeździe w celu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i zdalnego otrzymywania/przekazywania danych; DECYZJA użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Ulica:
Wyjaśnienie zabudowy albo przeznaczonym do zabudowy wedle przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach użytkownik statku powietrznego.
Znaczenie Umowa Wzajemna:
Wyjaśnienie Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, iż świadczenie jednej z nich ma być przykładem świadczenia drugiej. Art. 487 § 2 kodeksu cywilnego użytkownik statku powietrznego.

Czym jest Użytkownik statku powietrznego znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: