Wartość odtworzeniowa co to jest
Definicja Wartość odtworzeniowa nieruchomości w prawie. Znaczenie odtworzeniowa nieruchomości jest.

Czy przydatne?

Definicja Wartość odtworzeniowa nieruchomości w prawie

Definicja z ang. Replacement value of real estate, z niem. Ersatzwert von Immobilien.

Słownik WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA NIERUCHOMOŚCI: Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.
art. 151 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Wydatki Związane Z Utrzymaniem Lokalu:
Wyjaśnienie rozumieć opłaty, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w relacji do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za wartość odtworzeniowa nieruchomości.
Znaczenie Współlokator:
Wyjaśnienie rozumieć lokatora, któremu przysługuje tytuł prawny do używania lokalu razem z innym lokatorem. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu wartość odtworzeniowa nieruchomości.
Znaczenie Wartości Niematerialne I Prawne:
Wyjaśnienie jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (lecz nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok wartość odtworzeniowa nieruchomości.
Znaczenie Wydziedziczenie:
Wyjaśnienie testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeśli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia wartość odtworzeniowa nieruchomości.
Znaczenie Wadium:
Wyjaśnienie lub przetargu można zastrzec, iż przystępujący do aukcji lub przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę lub ustanowić odpowiednie zabezpieczenie wartość odtworzeniowa nieruchomości.

Czym jest Wartość odtworzeniowa znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: