Wierzytelność wymagalna co to jest
Definicja Wierzytelność wymagalna w prawie. Znaczenie która powstała po upływie terminów spłaty.

Czy przydatne?

Definicja Wierzytelność wymagalna w prawie

Definicja z ang. the debt due, z niem. Fälligkeit der Schuld.

Słownik WIERZYTELNOŚĆ WYMAGALNA: wierzytelność, która powstała po upływie terminów spłaty świadczeń ustalonych w umowie, a w razie wypowiedzenia umowy przed terminem po upływie okresu wypowiedzenia.

Znaczenie Współuczestnictwo Formalne W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie jednej sprawie występować w roli powodów albo pozwanych, jeśli element sporu stanowią roszczenia albo zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeśli ponadto wierzytelność wymagalna.
Znaczenie Wyłączenie Sędziego Z Mocy Prawa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w kwestiach, gdzie jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim relacji prawnym, iż rezultat kwestie oddziaływa na jego prawa albo wymagania; 2) w kwestiach wierzytelność wymagalna.
Znaczenie Właściwość Sądów Okręgowych W Postępowaniu Cywilnym:
Wyjaśnienie sądów okręgowych należą kwestie: 1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe prócz spraw o określenie albo zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o określenie bezskuteczności wierzytelność wymagalna.
Znaczenie Wspólność Ustawowa:
Wyjaśnienie małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca elementy majątkowe nabyte w momencie jej trwania poprzez oboje małżonków albo poprzez jednego wierzytelność wymagalna.
Znaczenie Wyłączenie Z Egzekucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej: 1) elementy urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie konieczne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a również ubranie konieczne do wierzytelność wymagalna.

Czym jest Wierzytelność wymagalna znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: