Własność co to jest
Definicja Własność w prawie. Znaczenie ustalonych poprzez ustawy i zasady współżycia społecznego.

Czy przydatne?

Definicja Własność w prawie

Definicja z ang. Property, z niem. Immobilien.

Słownik WŁASNOŚĆ: W granicach ustalonych poprzez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, używać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, zwłaszcza może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W takich samych granicach może rozporządzać rzeczą.
Art. 140 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Wygaśnięcie Zobowiązania Podatkowego:
Wyjaśnienie podatkowe wygasa w całości albo w części w wyniku: 1) zapłaty; 2) pobrania podatku poprzez płatnika albo inkasenta; 3) potrącenia; 4) zaliczenia nadpłaty albo zaliczenia zwrotu podatku; 5 własność.
Znaczenie Występek:
Wyjaśnienie gest zakazany w niebezpieczeństwie grzywną ponad 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.Art. 7 § 3 kodeksu karnego. Występek można własność.
Znaczenie Współwłasność:
Wyjaśnienie Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.Współwłasność jest lub współwłasnością w częściach ułamkowych, lub współwłasnością łączną. Art. 195 kodeksu cywilnego własność.
Znaczenie Wydziedziczenie:
Wyjaśnienie testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeśli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia własność.
Znaczenie Wartość Odtworzeniowa Nieruchomości:
Wyjaśnienie Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. art. 151 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami własność.

Czym jest Własność znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: