Wniosek o dział spadku co to jest
Definicja Wniosek o dział spadku w prawie. Znaczenie spadku należy powołać postanowienie o.

Czy przydatne?

Definicja Wniosek o dział spadku w prawie

Definicja z ang. Application for inheritance, z niem. Anwendung für die Vererbung.

Słownik: We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia i lista inwentarza, jak także podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeśli lista inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać dorobek, który ma być obiektem działu. W sytuacji gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, iż nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.
art. 680 k.p.c.

Czym jest Wniosek o dział spadku znaczenie w Słownik prawo W .